Product > มุ้งบานเลื่อนอลูมิเนียม(วงกบUPVC)
ชื่อสินค้า : มุ้งบานเลื่อนอลูมิเนียม(วงกบUPVC)
รายละเอียด :

     วงกบ upvc ส่วนมาก จะไม่มีรางรองรับระบบมุ้งบานเลื่อนแบบปกติที่ใช้ตามบ้านทั่วไปคือระบบ Get on ทำให้ต้องเสริมกรอบแปะด้านหน้าของวงกบซึ่งจะทำให้ตัวมุ้งยื่นเข้ามาในตัวบ้านทำให้อาจมีการเดินชนได้ง่าย ไม่สวยงาม และราคาสูงขึ้นจากปกติ
ดังนั้นเราจำผลิตอลูมิเนียมให้สามารถใส่ลงในร่องของ upvc ได้ หมดปัญหาเรื่อง ความไม่สวยงาม และราคาที่สูงขึ้น
และอลูมิเนียมยังใช้งานได้ทนทานกว่า ถูกกว่า UPVC มาก โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมเกรด A 
ผ่านกรรมวิธี Powder coating สีไม่หลุดลอกไม่เป็นสนิม และใช้ความหน้ามาตราฐานปกติ
เพื่อความแข็งแรงของตัวโครงสร้าง