Product > ผลงาน > มุ้งจีบเก็บราง
ชื่อสินค้า : มุ้งจีบเก็บราง
รายละเอียด :

     รางล่างของมุ้งจะเลื่อนเก็บเข้าไปในกล่องเมื่อไม่ใช้มุ้งลวด เหลือเพียง รางบาง ๆ เพียง 3 มิลลิเมตรที่พื้น 
ทำให้ปลอดภัย และไม่สะดุดขณะเดินเข้า-ออก มุ้งจีบแบบเก็บรางรุ่นนี้สามารถติดตั้งได้กับประตูที่มีความกว้างมาก ๆ 
ที่มีความสูงไม่เกิน 3.00 เมตร เช่นบานเฟี้ยม เพราะชุดมุ้งพับจีบ สามารถต่อพ่วงกันได้ 
ดังนั้นจึงสามารถทำความกว้างได้ไม่จำกัด
ผ้ามุ้งมีการพับให้มีขนาดกว้าง 15 มม. เท่า ๆ กันเพื่อเก็บซ่อนในกล่องอลูมิเนียมด้านข้าง 
โดยใช้เชือกแทนการม้วนเก็บซึ่งใช้สปริง เหมาะสำหรับประตูและหน้าต่างทุกประเภทและทุกขนาด 
ตัวมุ้งลวดที่ซ่อนอยู่ก็จะเลื่อนออกมา อย่างเรียบลื่น และนุ่มนวล